PAKALPOJUMI

LOGSETER piedāvā pilna cikla meža apsaimniekošanu, kas balstīta uz profesionālu pieredzi, jaunākajiem nozares pētījumiem un dažādu riska novērtējumu nākotnē: atjaunošana, jaunaudžu kopšana, starpcirte, galvenā cirte.