Hamburger Menu

meža apsaimniekošana

rūpēs par mežu šodien dos lielāku vērtību rīt

meža apsaimniekošana ir pirmais solis ceļā uz ekoloģiski noturīgu un ilgstspējīgu mežu, kas nodrošinās lielāku labumu ilgtermiņā gan dabai, gan īpašniekam

kā tas strādā

Meža apsaimniekošana

atjaunošana

Šajā posmā notiek meža ieaudzēšana izcirtumos ar augstākās kvalitātes un atbilstošāko koka sugu izvēli. 

Kā arī, nereti meža īpašumu sastāvā ietilpstošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomainīšana uz meža zemi, tādējādi paplašinot meža platību un tātad paaugstinot vērtību nākotnē

jaunaudžu kopšana

Jaunaudžu kopšanas process izcirtumos un jaunās mežaudzēs, nodrošina nākotnes mežaudzes sastāva izveidi, kas sekmē koku tehnoloģisko kvalitāti un tā ražības pieaugumu par līdz pat 30%

Meža apsaimniekošana
Meža apsaimniekošana

starpcirte

Šajā posmā tiek veikta retināšana, kas nodrošina atbilstošāko audzes biezību veselīgam un ražīgam nākotnes mežam. Nepieciešamība pēc retināšanas veidojas audzei sasniedzot aptuveni 30 gadu vecumu.

Meža īpašnies var iegūt pirmos komerciālos labumus kopš audzes atjaunošanas.

galvenā cirte

Mežaudzes nociršana pē galvenās cirtes caurmēra sasniegšanas vai vecuma. Mežizstrādes organizēšana, apaļkoku realizācija un dokumentu noformēšana.

Meža apsaimniekošana

pilna cikla meža apsaimniekošana nozīmē rūpēties par mežu tā, lai tas nākotnē izaugtu visvērtīgākais gan dabai gan cilvēkam.

piedāvājam

logseter mežsaimniecisko procesu plānošana
logseter dokumentu sakārtošana
Meža apsaimniekošana
logseter es līdzfinansējuma piesaiste mežam
logseter risku novērtējums mežam
logseter mežistrāde
logseter meža stādīšana
logseter jaunaudžu kopšana
logseter kokmateriālu un zaru pievešana
logseter apaļkoku realizācija

saņem piedāvājumu

aizpildi kontaktformu vai zvani +371 28380034