Hamburger Menu

Pareiza jaunaudzes kopšana

Ražīgas un vērtīgas nākotnes mežaudzes priekšnoteikums ir profesionāla jaunaudzes kopšana.

Ko nozīmē jaunaudzes kopšana?

Kad tiek veikta jaunaudzes kopšana?

Kāds ir jaunaudzes kopšanas ieguvums?

Nereti šis process tiek saukts, kā ieguldījums nākotnē, taču uzskatām, ka ekoloģiskā un finansiālā pievienotā vērtība ir tūlītēja! Salīdzinošais ikgadējais ražas pieaugums ir izsakāms naudas izteiksmē, savukārt pie galvenās cirtes koksnes vidējais apjoma pieaugums sastāda 30%!

Jaunaudzes kopšana arī samazina laiku līdz galvenajai izstrādei.