PAKALPOJUMI

Mūsu sasniegumi

0

ha

Apsaimniekošanā esošā meža platība

0

m3

Apsaimniekošanā esošā koksnes krāja

0

gab

Iestādīto kociņu
skaits

Kvalitatīva meža apsaimniekošana ir mūsu prioritāte!

LOGSETER piedāvā pilna cikla meža apsaimniekošanu, kas balstīta uz profesionālu pieredzi, jaunākajiem nozares pētījumiem un dažādu riska novērtējumu nākotnē: atjaunošana, jaunaudžu kopšana, starpcirte, galvenā cirte.

logseter mežsaimniecisko procesu plānošana
logseter 2 meža inventerizācija
logseter dokumentu sakārtošana
logseter es līdzfinansējuma piesaiste mežam
logseter meža stādīšana
logseter jaunaudžu kopšana
logseter mežistrāde
logseter kokmateriālu un zaru pievešana
logseter apaļkoku realizācija
logseter finanšu ieguvuma aprēķins
logseter meža apsaimniekošana konsultācijas
logseter risku novērtējums mežam

Lai uzzinātu vairāk par meža apsaimniekošanu, īpašumu un cirsmu iegādi, un citiem pakalpojumiem, aicinām sazināties ar mums privāti!