Hamburger Menu

meža kopšana

jaunaudžu tīrīšana un meža retināšana

lai mežam tiktu nodrošināti vislabākie augšanas apstākļi, tas ir regulāri jākopj

piedāvājam

krājas kopšanas cirti jeb
retināšanu izmantojot harvesteru
Vimex

jaunaudžu kopšanu
ar trimmeri

kāpēc veikt retināšanu

audzes uzlabošana

Krājas kopšanas cirtes jeb retināšanas rezultātā, katrai koku sugai un augsnes tipam individuāli, audzes sastāvs tiek panākts tādā formā, lai audze varētu turpināt attīstīties visoptimālākajos apstākļos.

meza-apsaimniekosanu-uztici-profesionaliem
forvardera pakalpojumi

pirmie ienākumi

šajā posmā meža īpašnieks var gūt pirmos komerciālos labumus kopš audzes atjaunošanas un pirms tā ir sasniegusi galvenās cirtes vecumu;

starpcirte ir meža retināšana pirms galvenās cirtes, lai nodrošinātu atbilstošāko audzes biezību veselīgam un ražīgam nākotnes mežam​

noderīgi

Meža retināšanai izmantojam harvesteri Vimex

Krājas kopšanas cirte ar harvester, tāpat kā jaunaudžu kopšana ar trimeri ir iespējama visu cauru gadu.

Starpcirte tiek veikta, kad mežaudze sasniedz briestaudzes statusu, bet nav vēl pieaugusi.

Veicot starpcirtes jeb meža retināšanu pirms galvenās cirtes, nodrošina pirmos finansiālos ienākumus.

saņemt piedāvājumu