Meža apsaimniekošana

Atbildīga un profesionāla meža apsaimniekošanas plāna izveide un tā prasmīga īstenošana, garantē augstākas ekoloģiskās un ekonomiskās vērtības iegūšanu meža īpašniekam un dabai!

Mežsaimniecisko darbu plānošana ir pirmais solis, lai Jūsu mežs būtu ekoloģiski noturīgs un ilgstspējīgs, kas nodrošinās labumu gūšanu ilgtermiņā, kā arī  audzes ražības saglabāšana vai paaugstināšana sekmē tiešu ekonomisko pienesumu.  

Šie ir galvenie, bet nebūt vienīgie iemesli kādēļ iesakām jebkuram meža īpašniekam sadarboties ar meža apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas izveidos profesionālu un pieredzē balstītu darbības plānu nākamajiem 5, 10, 20 vai vairāk gadiem.

Logseter piedāvā pilna cikla meža apsaimniekošanu, kas balstīta uz profesionālu pieredzi, jaunākajiem nozares pētījumiem un dažādu riska novērtēju nākotnē –

LOGSETER veic visus ar meža apsaimniekošanu sasistītos darbus:

Robežu un kupicu atjaunošana

Meža inventarizācijas sakārtošana

Dokumentu sagatavošana

Stigošana

Dastošana

Ciršanas apliecinājuma iegūšana

ES līdzfinansējuma piesaiste meža apsaimniekošanas darbiem

u.c.