Hamburger Menu

Mērķtiecīgas meža atjaunošanas priekšrocības

Pēc pieauguša meža nociršanas sākas jauns meža augšanas cikls. Līdz ar to ir divas iespējas - meža atjaunošanās dabiskā ceļā vai mērķtiecīga mežaudzes veidošana.

Kā veidojas kvalitatīvs mežs?

Prakse pierāda, ka ražīgs un kvalitatīvs mežs pats no sevis neizaugs, tam ir jāvelta laiks un jāpielieto pareizie paņēmieni. Dabīgi audzis mežs uz vienu hektāru var saražot aptuveni 200 m3 koksnes, savukārt profesionāli apsaimniekots mežs ienesīs līdz pat 500 m3 koksnes.

Kādi ir meža atjaunošanas ieguvumi?

Jāatzīmē, meža atjaunošana un kopšana samazina arī laiku līdz jaunās ražas novākšanai pat par divām desmitgadēm, līdz ar to meža atjaunošana ir tieša investīcija un tās atdeve atmaksājas vairākkārtīgi. Svarīgs faktors ir arī koksnes kvalitātīvie rādītāji, un kvalitatīvai koksnei vērtības pieaugums ir 2 – 3 reizes augstāks kā mazvērtīgai.

Kāds ir mērķtiecīgs meža atjaunošanas process?

Augsnes gatavošana

Meža stādīšana

Stādīšana tiek veikta ar selekcionētiem, augstas ražības un kvalitātes stādiem.

Aizsardzība

Izvērtējot riskus, nepieciešamības gadījumā jāpielieto aizsardzības līdzekļi pret insekticīdiem vai dzīvnieku bojājumiem.

Cirsmas izstrāde ir JAUNS SĀKUMS, nevis beigas. Pieņem tālredzīgu lēmumu, tapēc ne tikai pārdod, bet reizē arī investē!

Privātai konsultācijai, aicinām sazināties ar mums zvanot +371 28380034 vai rakstot e-pastu info@logseter.lv !

meža atjaunošana cirsmu iegāde