Hamburger Menu

Kāpēc nepieciešamas starpcirtes?

Krājas kopšanas cirte, sastāva kopšanas cirte, rekonstruktīvā cirte – kādēļ nepieciešamas starpcirtes?

Kāpēc tiek veiktas starpcirtes?

Starpcirte tiek veikta, kad mežaudze sasniedz briestaudzes statusu, bet nav vēl pieaugusi. Lielākoties šajā vecumā tiek veikta retināšana jeb krājas kopšanas cirte, kas nodrošina atbilstošāko audzes biezību veselīgam un ražīgam nākotnes mežam.

Kad tiek veiktas starpcirtes?

Nepieciešamība pēc retināšanas veidojas audzei sasniedzot aptuveni 30 gadu vecumu.

Kā tiek veiktas starpcirtes?

Izmantojot speciālu metodiku, tiek aprēķināts esošās audzes blīvums, ko sauc par šķērslaukumu. Retināšanas rezultātā, katrai koku sugai un augsnes tipam individuāli, audzes sastāvs tiek panākts tādā formā, lai audze varētu turpināt attīstīties visoptimālākajos apstākļos.

Svarīgi atcerēties,ka šajā posmā meža īpašnieks var gūt pirmos komerciālos labumus kopš audzes atjaunošanas!

Privātai konsultācijai, aicinām sazināties ar mums zvanot +371 28380034 vai rakstot e-pastu info@logseter.lv !