ĪPAŠUMI UN CIRSMAS

Situācijā, kad meža īpašnieks vēlas gūt momentālus ieņēmumus par sava meža īpašumu vai mežaudzi un novirzīt tos citiem mērķiem, uzņēmums LOGSETER izteiks novērtējumu un piedāvājumu par meža īpašumu vai cirsmu, kas atrodas Jūsu īpašumā. Ātrai un augstvērtīgākā piedāvājuma saņemšanas nodrošināšanai attiecībā uz cirsmas vērtības noteikšanu, nepieciešams veikt audzes novērtējumu dabā, veicot dastošanu. Dastošana ir visu esošo koku nomērīšana meža nogabalā ar specializētiem instrumentiem, kas nodrošina precīzu koku sortimentu un krājas noteikšanu.

Izskatīsim ikviena interesenta iesūtīto piedāvājumu.

Sazinieties ar mums!

Iegādāsimies Jūsu meža īpašumus vai cirsmas!

Nosūti informāciju par savu īpašumu vai cirsmu un mēs izteiksim piedāvājumu!