Mežaudzes atjaunošana

Kādēļ medžaudzes atjaunošana ir būtiska?

Ar mežaudzes atjaunošanu sākas jauns meža augšanas cikls. Tas turpināsies vairākas dekādes līdz nonāks atkārtoti pie galvenās cirtes.

Tieši šis posms visbūtiskāk raksturos nākotnes koku sugu sastāvu, to kvalitāti un apjomu.

Mežsaimniecībā jau vēsturiski pastāv divi mežaudzes atjaunošanas veidi – dabiskā un mākslīgā.

Dabiskā mežaudzes atjaunošana nozīmē, ka kokaugi ataug paši no apkārtnē raksturīgo koku sēklām. Šī ir metode, kas neprasa finansiālus un darba resursu ieguldījumus, tomēr meža īpašumos, kuros var prognozēt, ka šādā veidā netiks ieaudzēts perspektīvs mežs, pielieto mākslīgo mežaudzes atjaunošanu; Mākslīgā mežaudzes atjaunošana sākas ar augsnes sagatavošanu un atbilstošāko stādu izvēli konkrētajam augsnes tipam.

Sertificētie un selekcionētie stādi nodrošina būtiskus ieguvumus, samazinās risks pret slimībām un to vērtība nākotnē audzei pieaugot ir daudz augstāka pateicoties koksnes kvalitātes kritērijiem. Lai arī mākslīgā meža ataunošana prasa lielākus ieguldījumus, audzes ikgadējais ražības pieaugums un kvalitātes paaugstināšana būtiski palielina meža vērtību.

Piesaki novērtēt savu meža izcirtumu vai neizmantotās lauksaimniecības zemes platības meža atjaunošanai!