Forvardera pakalpojumi

Uzņēmums Logster piedāvā izvest kokmateriālus un zarus no cirsmas līdz krautuvei, kā arī novedam lauku apaugumu. Pievedējtraktors Valtra 620 ar treileri PALMS 15 D.

Cena pēc vienošanās, izvērtējot apjoma, augsnes un pievešanas ceļa apstākļus. Pievedējtraktora pakalpojumi tiek piedāvāti visā Vidzemes teritorijā.

Sazinieties ar mums!