PAKALPOJUMI

Mūsu sasniegumi

0

ha

Apsaimniekošanā esošā meža platība

0

m3

Apsaimniekošanā esošā koksnes krāja

0

gab

Iestādīto kociņu
skaits

 

Pēc pieauguša meža nociršanas sākas jauns meža augšanas cikls. Līdz ar to iespējami divi scenāriji, pirmais ir meža atjaunošanās dabiskā ceļā, savukārt otrs scenārijs ir nodarboties ar mērķtiecīgu mežaudzes veidošanu.

Prakse pierāda, ka ražīgs un kvalitatīvs mežs pats no sevis neizaugs, tam ir jāvelta laiks un jāpielieto pareizie paņēmieni. Dabīgi audzis mežs uz vienu hektāru var saražot aptuveni 200 m3 koksnes, savukārt profesionāli apsaimniekots mežs ienesīs līdz pat 500 m3 koksnes. 

Jāatzīmē, meža atjaunošana un kopšana samazina arī laiku līdz jaunās ražas novākšanai pat par divām desmitgadēm, līdz ar to meža atjaunošana ir tieša investīcija un tās atdeve atmaksājas vairākkārtīgi.

Svarīgs faktors ir arī koksnes kvalitātīvie rādītāji, un kvalitatīvai koksnei vērtības pieaugums ir 2 – 3 reizes augstāks kā mazvērtīgai. Un visa pamatu pamatā ir meža atjaunošanas process pirmajos gados pēc pieaugošo koku nozāģēšanas.

Mērķtiecīgs meža atjaunošanas process

LOGSETER augsnes gatavošana un meža atjaunošana cirsmu iegāde
LOGSETER meža stādīšana
agrotehniskā kopšana
LOGSETER aizsardzība meža atjaunošana
logseter jaunaudžu kopšana meža atjaunošana

Ja Jūs esat ieinteresēts mērķtiecīgā meža atjaunošanā, tad izvērtējiet LOGSETER īpašo piedāvājumu!

Iegādāsimies cirsmu + veiksim meža atjaunošanas darbus un meža vienreizēju kopšanu!

JŪSU IEGUVUMI:

* Taisnīga samaksa par Jūsu kokmateriāliem, savukārt mežs paliek Jūsu īpašumā;

* Atjaunota mežaudze ar augstvērtīgiem stādiem ir ieguldījums nākotnē;

* Maksimāli nākotnes ienākumi īsākā laika periodā;

* Saudzīga un profesionāla mežizstrāde.

Cirsmas izstrāde ir JAUNS SĀKUMS, nevis beigas. Pieņem tālredzīgu lēmumutapēc ne tikai pārdod, bet reizē arī investē!

Lai pieteiktu savu cirsmu pārdošanai un meža atjaunošanai, aicinām sazināties ar mums zvanot +371 28380034 vai aizpildot kontaktformu!


LOGSETER pavasaris sācies ar neapsaimniekotu lauksaimniecības zemju, sakoptu krūmāju un meža stādīšanas maratonu.

Hektārs pēc hektāra tiek pievienots Latvijas nākotnes mežiem! Savukārt selekcionētie stādi 2,2 tūkstošu apjomā uz ha nodrošinās augstu ražību, koksnes kvalitāti un finansiālos ieguvumus kopšanas un gala cirtēs!

Lai sākas jauns meža augšanas cikls!!!

Lai uzzinātu vairāk par meža stādīšanu un apsaimniekošanu savā īpašumā, sazinies ar mums!


Piesaistot meža apsaimniekošanai un uzturēšanai atbildīgu un profesionālu meža apsaimniekotāju, būsiet parūpējušies par pakāpenisku un stabilu meža atjaunošanu.

Kas jāzina par meža apsaimniekošanu?

Galvenokārt, veselīgs, ilgtspējīgs un vērtīgs mežs būs tikai tad, ja tas tiks kopts. Tas ir mīts, ka mežs kvalitatīvi atjaunojas pats no sevis, bez cilvēka iesaistes.

Meža ražības paaugstināšana 

Ierasts, ka meža apsaimniekotāji sastāda plānu (pieciem, desmit , divdesmit vai vairāk gadiem) un ar īpašnieku vienojas par darbībām, kas pakāpeniski paaugstinātu meža ražību un nākamās paaudzes, kurām mežs tiks atstāt mantojumu, saņemt to ne sliktākā apjomā un kvalitātē, kāds tas ir tagad.

Vislielākais finansiālais ieguvums

Meža apsaimniekošanu uzņēmumi veic, balstoties ne tikai uz nozares pieredzi, bet arī uz jaunākajiem pētījumiem un riska izvērtējumu, veiks aprēķinus un prognozes, kā gudrāk un saprātīgāk mežu sakopt, lai gūtu maksimāli lielāko finansiālo izdevīgumu no meža tagad un ilgtermiņā.

Sakārtota dokumentācija un likumu ievērošana 

Profesionāls meža apsaimniekotājs palīdzēs tikt galā arī ar meža dokumentāciju, jo nereti nezināšana un nesakārtoti dokumenti liedz iespēju pieteikties dažāda veida finansiālajam atbalstam.

Baudāma estētiskā vide 

Kas ne mazāk mazsvarīgi, tad sakopts un sakārtots mežs ir būtiska ainavas sastāvdaļas estētiskā vērtība, kas priecēs gan tā īpašnieku, gan visus, kam mežu nāksies uzlūkot dienu no dienas.

Protams, ne mazāk svarīgs ir jautājums, cik tad man izmaksās profesionālu meža apsaimniekotāju piesaiste, un vai es maz to varu atļauties? Latvijas prakse pierāda, ka ir daudz un dažādu veidu, kā par mežu parūpēties un nemaksāt par to papildus, tāpēc ļoti svarīgi izvēlēties apsaimniekotāju, kas veiks uzticamu meža apsaimniekošanu. Svarīgi noslēgt līgumu un sekot līdzi dokumentācijai un reāli veiktajām darbībām. Ja tomēr meža īpašuma saglabāšana īpašumā šķiet pārāk lielas “klapatas”, arī meža īpašumacirsmas pirkšanā noteikti iesaistiet profesionāli, kurš gan samaksās adekvātu meža iepirkuma cenu, gan turpinās par īpašumu pienācīgi rūpēties arī nākotnē.

Privātai konsultācijai par Jūsu meža apsaimniekošanu, aicinām sazināties ar mums rakstot e-pastu info@logseter.lv vai zvanot +37128380034

meza-apsaimniekosanu-uztici-profesionaliem
Uztici meža apsaimniekošanu profesionāļiem!

Raksts tapis sadarbībā ar 1188.lv


Ražīgas un vērtīgas nākotnes mežaudzes priekšnoteikums ir profesionāla jaunaudzes kopšana.

Situācijā, kad mežs ir atjaunots, svarīgi, izmantojot agrotehnisko kopšanu, ļaut visiem nākotnes mazajiem stādiņiem augt brīvi. Ir jāizveido tādi apstākļi, lai tos nenomāktu zāliens, lakstaugi un konkurējoši kokaugi. Tie atņem gaismu, vietu un barības vielas.

Mežaudzei, pāris gadus pieaugot, tiek veikta jaunaudzes kopšana.

Šajā posmā jau ļoti mērķtiecīgi tiek veidota nākotnes audze, atstājot tikai izraudzītus perspektīvākos kokus noteiktā daudzumā un biezībā atkarībā no to sugas, balstoties uz mežsaimniecības jaunākajiem pētījumiem un praksi, lai to ekoloģiskā noturība, kvalitāte, ražība un CO2 piesaiste būtu maksimāli augsta līdz kopšanas vai galvenajai cirtei. Īpaši ieteicams jaunaudžu kopšanu pielietot dabiski ieaugušās platībās, jo neperspektīvo koku īpatsvars šādās audzēs ir ļoti augsts un augšanas apstākļi vērtējami kā smagi.

Nereti šis process tiek saukts, kā ieguldījums nākotnē, taču uzskatām, ka ekoloģiskā un finansiālā pievienotā vērtība ir tūlītēja! Salīdzinošais ikgadējais ražas pieaugums ir izsakāms naudas izteiksmē, savukārt pie galvenās cirtes koksnes vidējais apjoma pieaugums sastāda 30%! Kā arī samazina laiku līdz galvenajai izstrādei.

Sazinies ar mums un piesaki savu jaunaudzes novērtējumu!


Krājas kopšanas cirte, sastāva kopšanas cirte, rekonstruktīvā cirte – kādēļ nepieciešamas starpcirtes?

Starpcirte tiek veikta, kad mežaudze sasniedz briestaudzes statusu, bet nav vēl pieaugusi.

Lielākoties šajā vecumā tiek veikta retināšana jeb krājas kopšanas cirte, kas nodrošina atbilstošāko audzes biezību VESELĪGAM un RAŽĪGAM nākotnes mežam. 


Nepieciešamība pēc retināšanas veidojas audzei sasniedzot aptuveni 30 gadu vecumu.

Izmantojot speciālu metodiku, tiek aprēķināts esošās audzes blīvums, ko sauc par šķērslaukumu. Retināšanas rezultātā, katrai koku sugai un augsnes tipam individuāli, audzes sastāvs tiek panākts tādā formā, lai audze varētu turpināt attīstīties visoptimālākajos apstākļos.

Svarīgi atcerēties,ka šajā posmā meža īpašnieks var gūt pirmos komerciālos labumus kopš audzes atjaunošanas!

Privātai konsultācijai, aicinām sazināties ar mums zvanot +371 28380034 vai rakstot e-pastu info@logseter.lv !


Šis ir lielisks laiks, kad parūpēties par sava īpašuma tīrību un to pienācīgi sakopt!
Veiksim Jūsu īpašuma attīrīšanu no apaugumiem, pameža, krūmājiem!

Turklāt, vai zināji, ka aizaudzis grāvis un pļava var sniegt finansiālu ieguvumu? Izzāģēto materiālu pārvēršot šķeldā, tas kļūst par kurināmo resursu, ko palīdzēsim pārdot un Jums gūt peļņu!


Sazinies ar mums zvanot +37128380034 vai rakstot uz e-pastu info@logseter.lv !


Mežs kā ekoloģiskā vērtība nevar samazināties, tas pilda savas funkcijas neatkarīgi no tautsaimniecības rādītājiem vai būvniecības dinamikas.

Savukārt, ja iet runa par apaļkoku realizācijas cenu un investīcijas atdevi, tad norises eksporta tirgos un ekonomiskais cikliskums kļūst par galveno jautājumu mežos, kam primārais mērķis ir ekonomiski saimniecisks.

Šī iemesla dēļ ir svarīgi ne tikai veltīt laiku un zināšanas mežsaimnieciskajiem procesiem, bet arī apzināt tirgus norises vietējos un ārvalstu tirgos. Ir jāspēj prognozēt to izmaiņas un ietekmi uz koksnes produktu cenām gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.

Ir jāsaprot, ka, lielākoties, visu nozaru izaugsme vai lejupslīde ir saistīta ar būvniecības nozari. Tā apkalpo pārējās nozares. Savukārt koksnes produkcija ir tieši pakārtota būvniecībai, kā izejmateriālu piegādātājs, tātad saprotams, ka apaļkoku cenas krasi reaģē uz šādām izmaiņām.

Pēc tabulas datiem iespējams novērot, kā cenas korelē un svārstības ir lielākas par valsts kopējo ekonomisko izaugsmi vai kritumu.

Šo iemeslu dēļ LOGSETER akcentē, cik svarīgi izvērtēt mežizstrādes plānošanu un apaļķoku realizācijas laiku noteiktos tirgos apstākļos.


Sazinies ar mums zvanot +37128380034 vai sūtot e-pastu info@logseter.lv un saņem bezmaksas konsultāciju jau šodien!