Mērķtiecīgas meža atjaunošanas priekšrocības

 

Pēc pieauguša meža nociršanas sākas jauns meža augšanas cikls. Līdz ar to iespējami divi scenāriji, pirmais ir meža atjaunošanās dabiskā ceļā, savukārt otrs scenārijs ir nodarboties ar mērķtiecīgu mežaudzes veidošanu.

Prakse pierāda, ka ražīgs un kvalitatīvs mežs pats no sevis neizaugs, tam ir jāvelta laiks un jāpielieto pareizie paņēmieni. Dabīgi audzis mežs uz vienu hektāru var saražot aptuveni 200 m3 koksnes, savukārt profesionāli apsaimniekots mežs ienesīs līdz pat 500 m3 koksnes. 

Jāatzīmē, meža atjaunošana un kopšana samazina arī laiku līdz jaunās ražas novākšanai pat par divām desmitgadēm, līdz ar to meža atjaunošana ir tieša investīcija un tās atdeve atmaksājas vairākkārtīgi.

Svarīgs faktors ir arī koksnes kvalitātīvie rādītāji, un kvalitatīvai koksnei vērtības pieaugums ir 2 – 3 reizes augstāks kā mazvērtīgai. Un visa pamatu pamatā ir meža atjaunošanas process pirmajos gados pēc pieaugošo koku nozāģēšanas.

Mērķtiecīgs meža atjaunošanas process

LOGSETER augsnes gatavošana un meža atjaunošana cirsmu iegāde
LOGSETER meža stādīšana
agrotehniskā kopšana
LOGSETER aizsardzība meža atjaunošana
logseter jaunaudžu kopšana meža atjaunošana

Ja Jūs esat ieinteresēts mērķtiecīgā meža atjaunošanā, tad izvērtējiet LOGSETER īpašo piedāvājumu!

Iegādāsimies cirsmu + veiksim meža atjaunošanas darbus un meža vienreizēju kopšanu!

JŪSU IEGUVUMI:

* Taisnīga samaksa par Jūsu kokmateriāliem, savukārt mežs paliek Jūsu īpašumā;

* Atjaunota mežaudze ar augstvērtīgiem stādiem ir ieguldījums nākotnē;

* Maksimāli nākotnes ienākumi īsākā laika periodā;

* Saudzīga un profesionāla mežizstrāde.

Cirsmas izstrāde ir JAUNS SĀKUMS, nevis beigas. Pieņem tālredzīgu lēmumutapēc ne tikai pārdod, bet reizē arī investē!

Lai pieteiktu savu cirsmu pārdošanai un meža atjaunošanai, aicinām sazināties ar mums zvanot +371 28380034 vai aizpildot kontaktformu!