Pareiza jaunaudzes kopšana

Ražīgas un vērtīgas nākotnes mežaudzes priekšnoteikums ir profesionāla jaunaudzes kopšana.

Situācijā, kad mežs ir atjaunots, svarīgi, izmantojot agrotehnisko kopšanu, ļaut visiem nākotnes mazajiem stādiņiem augt brīvi. Ir jāizveido tādi apstākļi, lai tos nenomāktu zāliens, lakstaugi un konkurējoši kokaugi. Tie atņem gaismu, vietu un barības vielas.

Mežaudzei, pāris gadus pieaugot, tiek veikta jaunaudzes kopšana.

Šajā posmā jau ļoti mērķtiecīgi tiek veidota nākotnes audze, atstājot tikai izraudzītus perspektīvākos kokus noteiktā daudzumā un biezībā atkarībā no to sugas, balstoties uz mežsaimniecības jaunākajiem pētījumiem un praksi, lai to ekoloģiskā noturība, kvalitāte, ražība un CO2 piesaiste būtu maksimāli augsta līdz kopšanas vai galvenajai cirtei. Īpaši ieteicams jaunaudžu kopšanu pielietot dabiski ieaugušās platībās, jo neperspektīvo koku īpatsvars šādās audzēs ir ļoti augsts un augšanas apstākļi vērtējami kā smagi.

Nereti šis process tiek saukts, kā ieguldījums nākotnē, taču uzskatām, ka ekoloģiskā un finansiālā pievienotā vērtība ir tūlītēja! Salīdzinošais ikgadējais ražas pieaugums ir izsakāms naudas izteiksmē, savukārt pie galvenās cirtes koksnes vidējais apjoma pieaugums sastāda 30%! Kā arī samazina laiku līdz galvenajai izstrādei.

Sazinies ar mums un piesaki savu jaunaudzes novērtējumu!