Hamburger Menu

sakārtots mežs
drošākai nākotnei

palīdzēsim veidot ilgtspējīgu mežu – pēc iespējas vērtīgāku gan cilvēkam, gan dabai.

ar ko sākt?

meža apsaimniekošana

plāna izveide un tā īstenošana ir pirmais solis ilgstpējīgam mežam, kas ir gan ekoloģiski atbildīgi, gan drošība nākotnē

kopšana

veselīgs mežs veidojas to regulāri kopjot.

izvešana

kokmateriālu un zaru izvešana no cirsmas līdz krautuvei

augsnes gatavošana

kvalitatīva meža audzēšana sākas ar atbildīgu augsnes sagatavošanu jeb frēzēšanu

līdz šim paveiktais

Counting Icon 1
Icon Image
0
ha

Apsaimniekošanā esošā meža platība

Counting Icon 2
Icon Image
10000
m3

Apsaimniekošanā esošā koksnes krāja

Counting Icon 3
Icon Image
110 000
gb

Iestādīto kociņu skaits

profesionālis katrā mežā
ar Harvest vest PRO

Latvijā ražots aprīkojums ērtai meža stādīšanai​

mēs pērkam

iegādāsimies meža īpašumus un cirsmas. veicam novērtēšanu un sagatavosim piedāvājumu 3 dienu laikā

mēs pārdodam

kvalitatīvi apsaimniekoti meža īpašumi ar sagatavotu plānu nākamajiem gadiem

aktualitātes

noderīgi

Par valsts atbalstiem meža ieaudzēšanā, kopšanā, retināšanā vairāk variet uzzināt Latvijas Lauku Konsultācijas un Izglītības Centra mājas lapā. Skatīt šeit.

Lai meža zemi, arī izcirtums ir meža zeme,  turpmāk izmantotu lauksaimniecībai, ir jāveic tās atmežošana. Pirms darbu uzsākšanas jānokārto vairākas formalitātes un jāsaņem atļauja.

Informācija tiks papildināta.

FSC sertifikācija nodrošina, ka produkcijas izcelsme ir labi apsaimniekoti meži, kas sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. Meža īpašnieki un apsaimniekotāji iegūst FSC sertifikātu, lai apliecinātu, ka viņi mežu apsaimnieko atbildīgi. Tālāk pa piegādes ķēdi, FSC sertifikācija var sniegt tādus ieguvumus kā pieeja jauniem noieta tirgiem.

Vairāk uzziniet šeit.